Йонното азотиране - най-модерният процес за повишаване повърхностната твърдост на металите и сплавите

Азотирането чрез импулсен тлеещ разряд (плазменото азотиране) е ефикасен метод за подсилване повърхностната твърдост и износоустойчивостта на металите и сплавите. Основно технологично предимство на метода е ниската температура на процеса, при която се получават незначителни деформации.

Плазменото (йонното) азотиране е метод с широки технологични  възможности и е подходящ за обработка на детайли и инструменти със сложна форма и геометрия.
 
Чрез този метод могат да бъдат получени дифузионни слоеве с необходимата структура, т. е. процесът на дифузионно насищане може да бъде контролиран и оптимизиран в съответствие със специфичните изисквания към качеството на слоя.

Плазменото азотиране е много подходящо за обработка на детайли, изработени от неръждаеми стомани, като не е нужна предварителна депасивация. Процесът може да бъде проведен така, че да се запази корозионната устойчивост на стоманата.

Нашите Технологии и Решения

Изпълняващи Вашите изисквания.

Hot-Wall Plasma Nitriding Equipment - Ionitech
Нашите инсталации за Плазмено Азотиране тип "Топли Стени" отговарят на най-високите стандарти, включително тези за Въздушната индустрия. Идеална еднородност на температурата.
Cold-Wall Plasma Nitriding Equipment - Ionitech
Нашите инсталации за Плазмено Азотиране тип "Студени Стени" са особено подходящи за обработка на големи еднородни детайли от серийното производство.
Plasma Nitriding - Ionitech
"Йонитех" ООД предлага и услуги на Плазмено Азотиране, с възможно най-добрите резултати, благодарение на нашия над 40-годишен опит в областта.
Full-time support for our Plasma Nitriding equipment - Ionitech
"Йонитех" ООД предлага постоянно съдействие за своето продадено оборудване, както и нашият опит в технологичния процес на Плазменото азотиране.

Процесът - Плазмено (Йонно) Азотиране

Нашето оборудване за Плазмено Азотиране

"Йонитех" ООД е голяма и призната марка на световния пазар за оборудване за Плазмено Азотиране, защото предлага високо качество, отличен контрол и know-how в търсенето на най-добрите възможни резултати.

Нашите инсталации за Плазмено (Йонно) Азотиране позволяват повтаряемост на резултатите, абсолютно улеснен за оператора контрол и са невероятно надежни.

Процес и предимства

Характерно за плазменото азотиране на материалите е активното им участие в процеса на тлеещ разряд - играят ролята на катод, докато стените на камерата на анод. Съществуват ред преимущества на този метод в сравнение с класическото газово азотиране.

Решения и резултати

Части и инструменти от всички промишлени отрасли се подлагат на йонно азотиране. Различните примери демонстрират, как с помощта на йонното азотиране могат да се решават трудни задачи.

Похвали от някои от нашите клиенти и партньори:

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: