ISO 9001:2015 Сертификат за качество

Политика по качество – ISO 9001:2015
Политиката по качество е изразена чрез “Декларация на Управителя на “ЙОНИТЕХ” ООД”
С нея се обявява решението за непрекъснато подобряване на внедрената Система за управление на качеството (СУК), което ще доведе до подобряване на ефективността и ефикасността на протичащите процеси и постигане на по-добро качество на произвежданите инсталации и обработваните метални продукти, с което ще бъдат напълно удовлетворени очакванията и изискванията на клиентите, на обществото и другите заинтересовани страни.

Знак за качество от Европейската комисия

Seal of Excellence by the European Commision - Ionitech

Сертификат от Европейската комисия, от институцията, ръководеща проекта Horizon 2020, програма за Изследване и Иновации 2014-2020.

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: