Двукамерната система на "Йонитех" ООД, за да елиминираме загубата на технологично време

Предимството на двукамерната система на "Йонитех" за Плазмено Азотиране, е в това, че няма загуба на технологично време, което обикновено се съдържа в това, да се изчакат азотираните детайли да изстинат до подходящата температура, преди да бъде отворена камерата и да бъде заредена новата партида детайли.
Ionitech's Plasma Nitriding Double-Chamber system for no loss in technological time
Докато детайлите в Камера 1 се обработват, нова партида от детайли може да бъде подготвена и заредена в Камера 2. Когато процесът в Камера 1 завърши, Камера 2 може да бъде пусната веднага да започне своите стъпки на нагряване. По този начин могат да бъдат запазени няколко часа, когато се азотират много партиди от детайли.
  • Двете камери са управлявани от един електрически шкаф;
  • Двете камери могат да бъдат с различни работни размери.
Двукамерната система на "Йонитех" може да бъде както от камери с Топли стени, така и от камери със Студени стени.

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: