Предимства на Плазменото Азотиране

Характерно за плазменото азотиране на материалите е активното им участие в процеса на тлеещ разряд - играят ролята на катод, докато стените на камерата на анод. Съществуват ред преимущества на този метод в сравнение с класическото газово азотиране:

     •  Ниска себестойност

             - 3 до 10 пъти по-кратки процеси;
             - 50% - 100 % по-малко консумирана енергия;
             - 50 до 100 пъти по-малко потребление на работен газ;

     •  Деформация - никаква или почти никаква деформация - йонното азотиране се извършва при по-ниска температура и във вакуум;
     •  По-висока повърхностна твърдост, по-висока твърдост в дълбочина и запазване на сърцевинната твърдост.
     • Отлична износоустойчивост - процесът на йонно азотиране създава свързана зона, която е плътна, непореста, много здрава и нечуплива и има малък коефициент на триене;
     •  Възпроизводими резултати и по-добър контрол - технологичният процес на йонно азотиране е напълно автоматизиран и компютърно контролиран. Топлината на детайлите при йонното азотиране се увеличава в резултат на бомбардировката на йоните, поради тази причина детайлите се затоплят равномерно;
     •  Полиране на повърхностите - поради минимален брой деформации не са необходими никакви допълнителни механични обработки;
     •  Не е необходима предварителна депасивация на неръждаемата стомана;
     •  Покритие - повърхностите, които трябва да бъдат запазени неазотирани, се покриват лесно с подходящите специални бои или с подходящи по форма механични детайли за многократна употреба;
     •  Отлична хигиена и работни условия - процесът не е токсичен и отговаря на всички модерни изисквания за опазване на околната среда.

  • Excellent hygiene and working conditions - the process is not toxic and corresponds to all modern requirements of environmental control.
  • Reproducible results and better control - the technological process of ion nitriding is fully automated and computer controlled. The heat for ion nitriding is generated on the surface of the details by ion bombardment of their surface and therefore the parts are heated uniformly.
  • Excellent wear resistance - the ion nitriding process produces a compound zone which is dense, nonporous, very hard, not brittle, and has a low coefficient of friction

Плазмено Азотиране - Процес и стъпки

Инсталациите за йонно азотиране на фирма "Йонитех" ООД са напълно автоматизирани и след зареждане на детайли в работната камера започва изпълнението на зададената технологична програма. Тя позволява изпълнението на следните етапи на обработка: вакуумиране и смяна на атмосферата в работната камера, катодно разпрашаване и окончателно почистване на детайлите, нагряване и азотиране (карбонитриране), възможност за последващо оксидиране, охлаждане в плазма, във вакуум или ускорено охлаждане в азот или аргон.

Вакуумиране и смяна на атмосферата:  След вакуумиране до 0.5 мбар, в камерата се пуска работен или неутрален газ до определено налягане и за определено време с цел да няма наличие на въздух при пускането на плазмата.

Почистване на детайлите: Целта на този етап от обработката е окончателно почистване на детайлите от всякакви замърсявания и начало на загряването им. След смяната на атмосферата и следващо вакуумиране до 0.5 – 0.6 мбар автоматично се запалва пулсиращия тлеещ разряд. Първоначалния етап след запалването на плазмата се провежда по зададено значение на тока обикновенно 10-20% от неговата максимална стойност и коефициент  на запълване на електрическите импулси 50%. Продължителноста на етапа в зависимоста от детайлите и тяхната замърсеност е 5-30 минути.

Нагряване и азотиране (карбонитриране): След изтичане на времето за почистване на детайлите започва тяхното нагряване и азотиране ( карбонитриране ) при достигане на определената за това технологична  температура. Технологичния контролер на инсталациите за йонно азотиране позволява избор и контрол на следните основни параметри по време на всеки етап от нагряването и обработката:  Температура, налягане, скорост на нагряване (охлаждане), задържане на определо време при определена температура, избор на коефициент  на запълване на електрическите импулси, избор на работни газове и регулиране на тяхното съотношение.  

При достигане на определената технологична  температура започва и самият процес на йонно азотиране(карбонитриране) като неговата продължителност е в зависимост от зададените изискванията за повърхностна твърдост, дълбочина и състав на слоя.

Оксидиране: С цел подобряване на корозионната устойчивост, инсталациите позволяват и провеждането на оксидиране на азотираните (карбонитрираните) детайли.

Охлаждане: След изтичане на времето на азотиране е последният етап на охлаждане. С цел предотвратяване окислението на детайлите охлаждането може да се проведе в плазма или във вакуум. За ускоряване на охлаждането в камерата могат единично или циклично да се пускат неутрални газове като аргон или азот.

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: