Услуги, които Йонитех предлага

"Йонитех" ООД разполага със свои собствени исталации за плазмено азотиране и предлага услугите: плазмено азотиране, плазмено карбонитриране и  следващо оксидиране, използвайки своя повече от 40-годишен опит, за да постигнем най-добрите резултати. При желание на клиента правим металографски протоколи, които съдържат информация за процеса, повърхностната твърдост, твърдостта в дълбочина, както и металографски изследвания на азотрирания слой.

Плазмено (Йонно) Азотиране от Йонитех

Йонното (плазмено) азотиране е вид химико-термична обработка, която представлява дифузия на азот в материала и се прилага, за да се подобри повърхностната твърдост, износоустойчивостта, якостта на умора и корозионната устойчивост на детайли, изработени от стомана, чугун, титаниеви и алуминиеви сплави, синтеровани материали и др.
Плазменото азотиране е метод, който разполага със сериозни технологични способности и е възможност за обработка на детайли, изработени с много сложни форми и геометрии.
Чрез този метод могат да бъдат получени дифузионни слоеве с необходимата структура, т. е. процесът на дифузионно насищане може да бъде контролиран и оптимизиран в съответствие със специфичните изисквания към качеството на слоя.

 
Ако имате допълнителни въпроси процеса на плазмено азотиране или имате нужда от оферта за обработка, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:  .

Плазмено нискотемпературно карбонитриране от Йонитех

Плазменото карбонитриране е метод, подобен на плазменото азотиране, като се добавя и малък процент въглеродосъдържащ газ, който подпомага образуването на свързаната зона (белия слой), която се формира върху дифузионната зона. Тази обработка, за разликата от стандартното високотемпературно карбонитриране, се извършва във феритната зона и няма опасност от изкривявания на детайлите.
Плазменото карбонитриране или феритно плазмено карбонитриране, се прилага най-често върху стомани, които имат по-ниско съдържание на легиращи елементи, за да получат по-голяма свързана зона и да се увеличи значително тяхната повърхностна твърдост.

Ако имате допълнителни въпроси за процеса на плазмено нискотемпературно карбонитриране или имате нужда от оферта за обработка, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:  .
  • Plasma nitriding - Ionitech Ltd.
  • Plasma nitriding - Ionitech Ltd.
  • Plasma nitriding - Ionitech Ltd.
  • Plasma nitriding - Ionitech Ltd.
  • Plasma nitriding - Ionitech Ltd.

Оксидиране от Йонитех

Може да бъде направено и следващо оксидиране на азотираните или карбонитрираните детайли, с цел да се увеличи допълнително корозионната устойчивост на детайлите и инструментите и да намали коефициентът на триене.
Следващото оксидиране е покритие от 2-3 микрона (изцяло магнетитна фаза), което се образува върху свързаната зона и придава черен цвят на детайлите.

Ако имате допълнителни въпроси за процесa на оксидиране след плазмено азотиране или имате нужда от оферта за обработка, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:  .
  • Plasma nitriding Post-Oxidation of a welding table by Ionitech
  • Plasma nitriding Post-Oxidation of varius parts by Ionitech

Плазмено азотиране на неръждаема стомана - PlaSSteel

Плазменото азотиране е много подходящо за обработка на детайли, изработени от неръждаеми стомани, като не е нужна предварителна депасивация. Процесът може да бъде проведен така, че да се запази корозионната устойчивост на стоманата.
Йонитех разработи специална технология за обработка на всякакъв вид неръждаеми стомани (феритни, мартензитни, аустенитни, дуплекс) - PlaSSteel, която увеличава повърхностната твърдост и износоустойчивостта на стоманата и в същото време елиминира риска от питингова корозия, към която неръждаемите стомани са особено податливи.


Ако имате допълнителни въпроси за процеса PlaSSteel или имате нужда от оферта за обработка, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:  .
  • PlaSSteel - low temperature plasma nitriding of stainless steel by Ionitech
  • Surface hardness improvement after plasma nitriding of stainless steel - PlaSSteel
  • Formed S-phase of plasma nitrided stainless steel - PlaSSteel

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: