Инсталации за Плазмено (Йонно) Азотиране тип "Студени Стени" на "Йонитех"

При инсталации за йонно азотиране тип “Студени Стени“,  нагряването на обработваните детайли става единствено от създадената във вакуумната камера импулсна плазма. Те са много подходящи при азотиране на еднотипни серийни детайли. Основни преимущества на този тип оборудване са:

-    По-ниска цена на оборудването;
-    Лесна подръжка;
-    По-нисък разход на електроенергия;


Вакуумните камери тип „ студени стени“ могат да бъдат:

-    Камери с отваряща се врата;
-    Камбанен тип;
-    Шахтови камери с горно зареждане;
-    Комбинирани камери с горно и долно зареждане;

Вакуумните камери са с двойни стени, между които циркулира охлаждаща вода. За намаляване загубите на топлинна енергия по всички вътрешните повърхности са монтирани неръждаеми стоманени екрани, между които има специална топлоизолационна вата.

В камерите с отваряща се врата и от камбанен тип детайлите се подреждат на метална работна плоча. В камерите от шахтов тип те се закачат на специални приспособления, а в комбинираните камери - могат или да се подредят на работна плоча, или да се закачат. Работната плоча и приспособленията за закачане лежат на опорни изолатори и се  свързват към катода на плазмения генератор чрез проходни електроди. Корпусът на камерите е заземен. Процесът на плазмено азотиране може да се наблюдава през люк. Температурата на обработваните детайли се измерва директно в тях посредством един или два термодатчика (тип К).

Плазменият генератор и апаратурата за неговото захранване и защита - електрически филтри, автоматични прекъсвачи, контактори, силов трансформатор и силов тиристорен изправител - са монтирани в метален шкаф IP 54 с климатик или с въздушно принудително охлаждане.
Газо-вакуумната система вакуумира камерата и подава работни газове в нея. Тя се състои от вакуумна помпа, електро-пневматични вентили за вакуумиране и девакуумиране, електро-магнитни вентили за подаване и спиране на газове, редуцир-вентили с филтри и манометри, дебит контролери, смесител на газове, ръчни кранове, датчик за измерване на абсолютното пълно налягане в камерата и присъединителни вакуумни връзки. Датчикът за измерване на налягането е монтиран на корпуса на вакуумната камера, а всички останали компоненти - в металния шкаф.

 • Different sizes of cold-wall plasma nitriding equipment, manufactured by Ionitech.
 • Ionitech's ION-50I (750x900mm), manufactured for HOSCO s.a.r.l (Hitech OptoSystems) in Lebanon.
 • A double chamber system - while the first chamber is in process the second could be loaded with parts, and could be started the moment the first finishes.
 • Ionitech Double - Chamber system ION-50CWI for Ion (Plasma) Nitriding.
 • ION-75I with working volume of 1000 mm (diameter) x 2000 mm (height). Manufactured for Termeh d.o.o, Slovenia.
 • ION-50CWI - Ionitech's Cold-Wall system for Ion (Plasma) Nitriding
 • Ionitech's ION-75I with working volume of Ø1000 mm x 1000 mm of height, manufactured for VIET NAM HTMP COMPANY, Hanoi, Vietnam.
 • Ionitech Ltd. Plasma Nitriding Furnace ION-25I with working volume of 500 mm diameter and 600 mm height - Volchansk, Ukraine.
 • Ionitech's plasma nitriding equipment electrical cabinet, containing the operating and controling electronics and the gas-vacuum system.
 • Loading the parts in the vacuum chamber for plasma nitriding.
 • Ionitech's ION-200I (two-chamber system) with working volume of Ø2650 mm x 1400 mm of height dimensions of the bigger chamber and working volume of Ø1000 mm x 1200 mm of height dimensions for the smaller chamber. Manufactured for KTZ, Kaluga, Russia.
 • Loading of 6 meter pipes in Ionitech Ltd. Plasma Nitriding Furnace ION-100I-2 (two chambers) - Petropavlovsk, Kazakhstan
 • Ionitech Ltd. Plasma Nitriding Furnace ION-100I-2 (two chambers), diameter ∅1000mm height 6000mm - Petropavlovsk, Kazakhstan - different angle

Система за управление - Абсолютно удобна за потребителя и позволява пълен контрол над процеса

Системата за управление се състои от панелен индустриален контролер, главен контролер и подчинени устройства (трансмитери и драйвери), свързани чрез високо надеждна комуникационна мрежа. Панелният индустриален контролер има  15'' цветен течнокристален сензорен екран и работи с  операционна система Windows Embedded Standard 7.

Технологичният процес е напълно автоматизиран. Всички основни параметри се контролират и управляват от главния контролер:  
                          

•    Налягане в работната камера;
•    Температура на обработваните детайли;
•    Скорост на нагряване;
•    Разход на работните газове;
•    Продължителност на процеса;
•    Импулсен ток;
•    Честота на импулсите;
•    Коефициент на запълване на импулсите;
•    Температура на охлаждащата вода;

Целият процес може да бъде контролиран от изключително удобната за потребителя програма IonView, която има следните възможности:

•    Визуализация на технологичните параметри на процеса;
•    Преглед и редактиране на технологичните програми, дори докато инсталацията работи;
•    Архив на технологичните процеси;
•    Дистанционен достъп до архива;
•    Визуализация на възникналите аларми;
•    Дистанционно уведомяване за възникналите аларми, чрез имейл и sms;
•    Възможност за изпращане на данните от процеса чрез имейл, като прикачен zip-file, до "Йонитех".
 • IonView software using a friendly interface containing the status, working parameters, graphs and security for the plasma nitriding process.
 • Graph showing the process parameters provided by our IonView Software.

ЙОНИТЕХ ООД предлага най-голямото разнообразие инсталации тип "Студени стени":

Модел инсталация

Работен обем, mm, Ø x h

Вид вакуумна камера

Максимално тегло на детайли, kg

ION-20CWI

500 х 600

С врата

200

ION-25CWI

500 х 600

С врата

300

ION-40CWI

750 х 750

Камбана

600

ION-50CWI

750 х 900

750 х 1200

Камбана

Камбана

1000

1000

ION-75CWI

750 х 1800

1000 х 1000

Шахта/Комбинирана

Камбана

1500

1500

ION-100CWI

750 х 3000

1000 х 1500

1000 х 2000

1300 х 1300

Шахта

Камбана

Камбана

Камбана

2000

2500

2500

2500

ION-150CWI

750 х 5000

1300 х 1800

1600 х 1600

Шахта

Камбана

Камбана

2500

3000

3000

ION-200CWI

1000 х 5000

2000 х 1000

Шахта

Камбана

3500

4000

ION-300CWI

2500 х 1500

Камбана

5000•    Захранване: 3x400V( 480V ) +10%/-15%, 50Hz (60 Hz);
•    Всички модели могат да бъдат направени с две камери - научете повече за нашите Двукамерни системи, предотвратяващи загубата на технологично време;
•    Работни газове: амоняк, азот, водород, пропан, метан;
•    Охлаждащ газ: азот, аргон;
•    Работно налягане: 1 - 8 мбар;
•    Срок на доставка: 5 до 6 месеца в зависимост от модела

За допълнитена информация за нашите инсталации тип "Студени Стени", моля попитайте ни на адрес: .

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: