Инсталации за Плазмено (Йонно) Азотиране тип "Топли Стени" на "Йонитех"

При инсталации за йонно азотиране тип "Топли Стени",  нагряването на обработваните детайли става с нагреватели и от създадената във вакуумната камера импулсна плазма. Те са много подходящи при азотиране на разнородни по форма и размери детайли. Основни преимущества на този тип оборудване са:

•    Инсталациите отговарят на стандарта AMS 2759/8A - Качество за Материалите в Авиоиндустрията;
•    Могат да бъдат обработвани детайли за самолетната и космическата индустрии;
•    Абсолютно еднаква температура на всички детайли;
•    Инсталациите имат собствен повдигащ механизъм на вакуумната камера;
•    По-малък обем за водно охлаждане;

Вакуумните камери са направени от неръждаема стомана. В зависимост от техния размер те са съответно с 2 или 3  зони на нагряване и охлаждане. Детайлите се подреждат на метални работни плочи. Работните плочи лежат на опорни изолатори и се  свързват към катода на плазмения генератор чрез проходни електроди. Корпусът на камерите е заземен. Процесът на плазмено азотиране може да се наблюдава през люк. Температурата на обработваните детайли се измерва директно в тях посредством три или четири термодатчика (тип К).

Плазменият генератор и апаратурата за неговото захранване и защита - електрически филтри, автоматични прекъсвачи, контактори, силов трансформатор и силов тиристорен изправител - са монтирани в метален шкаф IP 54 с климатик или с въздушно принудително охлаждане.

Газо-вакуумната система вакуумира камерата и подава работни газове в нея. Тя се състои от вакуумна помпа, електро-пневматични вентили за вакуумиране и девакуумиране, електро-магнитни вентили за подаване и спиране на газове, редуцир-вентили с филтри и манометри, дебит контролери, смесител на газове, ръчни кранове, датчик за измерване на абсолютното пълно налягане в камерата и присъединителни вакуумни връзки. Датчикът за измерване на налягането е монтиран на корпуса на вакуумната камера, а всички останали компоненти - в металния шкаф.
 • Ion (plasma) nitriding furnace - ION-75HWI, manufactured by Ionitech Ltd.
 • ION - 75HWI - Hot-Wall Plasma Nitriding furnace with working volume 750 x 1200 mm installed by Ionitech Ltd.
 • Ion Nitriding Hot-Wall furnace - ION-25HWI for Mexico.
 • Ionitech's ION-300HWI - Hot-Wall Furnace for Ion Nitriding, working dimensions 1000x2400 mm.
 • Double-Chamber Hot-Wall System for Plasma (Ion) Nitriding with working dimensions 1000 x 1200 mm.
 • ION-25HWI - Double Chamber - Plasma Nitriding Equipment
 • Ionitech's Hot-Wall model is fully compatible with the AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATION - AMS 2759/8A.
 • Ionitech's Hot-Wall Models have their own lifting mechanism.
 • Ionitech's plasma nitriding equipment electrical cabinet, containing the operating and controling electronics and the gas-vacuum system.

Система за управление - Абсолютно удобна за потребителя и позволява пълен контрол над процеса

Системата за управление се състои от панелен индустриален контролер, главен контролер и подчинени устройства (трансмитери и драйвери), свързани чрез високо надеждна комуникационна мрежа. Панелният индустриален контролер има  15'' цветен течнокристален сензорен екран и работи с  операционна система Windows Embedded Standard 7.

Технологичният процес е напълно автоматизиран. Всички основни параметри се контролират и управляват от главния контролер:  
                          

•    Налягане в работната камера;
•    Температура на обработваните детайли;
•    Скорост на нагряване;
•    Разход на работните газове;
•    Продължителност на процеса;
•    Импулсен ток;
•    Честота на импулсите;
•    Коефициент на запълване на импулсите;
•    Температура на охлаждащата вода;

Целият процес може да бъде контролиран от изключително удобната за потребителя програма IonView, която има следните възможности:

•    Визуализация на технологичните параметри на процеса;
•    Преглед и редактиране на технологичните програми, дори докато инсталацията работи;
•    Архив на технологичните процеси;
•    Дистанционен достъп до архива;
•    Визуализация на възникналите аларми;
•    Дистанционно уведомяване за възникналите аларми, чрез имейл и sms;
•    Възможност за изпращане на данните от процеса чрез имейл, като прикачен zip-file, до "Йонитех".
 • Ionitech's PC panel - Absolutely User-Friendly and Full Control of the Process.
 • Graph created by our IonView Software during the process gives all of the parameters. Absolute temperature uniformity, measured with 3 thermocouples.
 • Tests of our equipment have been made using 9 thermocouples and the achieved results were in the range of +/-5°C compared to the set temperature.

Йонитех ООД предлага следните инсталации за плазмено (йонно) азотиране тип - топли стени:

Модел инсталация

Работен обем, mm, Ø x h

Брой зони на нагряване /охлаждане

Максимално тегло на детайли, kg

ION-25HWI

500 х 600

2

300

ION-30HWI

500 x 800

2

500

ION-50HWI

750 х 800

2

800

ION-75HWI

750 х 1200

3

1500

ION-100HWI

1000 x 1200

3

2500

ION-125HWI

1000 x 1500

3

3000

ION-150HWI

1300 x 1500

3

4000

ION-175HWI

1500 x 1500

3

5000

ION-200HWI

1500 x 2000

3

6000•    Захранване: 3x400V( 480V ) +10%/-15%, 50Hz (60 Hz);
•    Всички модели могат да бъдат направени с две камери - научете повече за нашите Двукамерни системи, предотвратяващи загубата на технологично време;
•    Работни газове: амоняк, азот, водород, пропан, метан;
•    Охлаждащ газ: азот, аргон;
•    Работно налягане: 1 - 8 мбар;
•    Срок на доставка: 5 до 6 месеца в зависимост от модела

За допълнитена информация за нашите инсталации тип "Топли Стени", моля попитайте ни на адрес: .

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: