Индустрии, в които се прилага процесът Плазмено (Йонно) Азотиране

Части и инструменти от всички промишлени отрасли се подлагат на йонно азотиране. Различните примери демонстрират, как с помощта на йонното азотиране могат да се решават трудни задачи.

Ето няколко примера на индустрии, в които се използва плазменото азотиране:

       •   Автомобилна индустрия - колянови валове, разпределителни валове, зъбни колела, цилиндрови ризи, клапани, синхронизатори;
       •   Леярска индустрия - форми за леене под налягане;
       •   Ковашка индустрия - всякакви видове матрици за коване и пресоване (студено коване, коване под налягане, коване в отворени матрици);
       •   Алуминиева индустрия - матрици за леене и изтегляне на профили;
       •   Ковашко - пресова индустрия - всички видове щампи за коване и пресоване;
       •   Пластмасова индустрия - шнекове, цилиндри, инструменти за екструдери, пресформи;
       •   Машиностроене - валове, оси, направляващи, пиньоли, инструменти за студено валцоване и дълбоко изтегляне, режещи инструменти (фрезери, дълбяци, свредла, метчици, протяжки, зенкери);
       •   Прахова металургия - зъбни колела, втулки, синхронизатори;
       •   Енергетика - турбини, валове, оси, зъбни колела.

Резултати след Плазмено Азотиране

Таблица за резултати след йонно азотиране за някои видове стомани
В таблицата са изложени резултатите след Йонно азотиране за някои видове стомани. За информация за други видове стомани или резултати, моля, не се колебайте да се свържете с нас: .

Микротвърдост в дълбочина, получена след Плазмено Азотиране

Дълбочината на дифузия на азота в стоманата зависи от параметрите на процеса Йонно Азотиране.
 • Microhardness in depth of steel H13 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel CA6NM after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel 20NiCrMo2-2 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel 38CrAlMo7 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel 42CrMo4 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel X100CrMoV5 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel 17-4 PH after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel 16MnCrS5 after plasma nitriding
 • Microhardness in depth of steel SS 304 after plasma nitriding

Металографски снимки на свързаната (бяла) зона и на дифузионната зона

Дебелината на свързаната (бяла) зона и на дълбочината на дифузионната зона, могат да бъдат контролирани чрез задаването на параметри на процеса Плазмено Азотиране.
 • White Layer and Diffusion Zone of steel 31CrMoV9 after Plasma Nitriding
 • White Layer and Diffusion Zone of steel 42CrMo4 after Plasma Nitriding
 • White Layer and Diffusion Zone of steel AISI 1045 after Plasma Nitrocarburising
 • Diffusion Zone of SS 304 after Plasma Nitriding
 • White Layer and Diffusion Zone of steel 16MnCr5 after Plasma Nitriding
 • White Layer and Diffusion Zone of steel AISI 4140 after Plasma Nitriding

Фазов състав на свързаната зона

Чрез регулирането на параметрите отделните параметри на процеса Плазмено азотиране, могат да бъдат получени и различни по състав свързани зони - монофаза γ' (Fe4N), монофаза ε (Fe2-3N), смесена или азотиран слой без никаква свързана зона. Получените азотирани зони са плътни и здраво свързани с основни метал.
 • X-Ray Diffraction Analysis - Phase Identification after Plasma Nitriding
 • X-Ray Diffraction Analysis - Phase Identification after Plasma Nitriding
 • X-Ray Diffraction Analysis - Phase Identification after Plasma Nitriding
 • X-Ray Diffraction Analysis - Phase Identification after Plasma Nitriding

"Йонитех" ООД е частна фирма за производство на оборудване на Плазмено (Йонно) Азотиране, основана през 2003-та година, но започва своята дейност, проучване и развитие много години по-рано, развивайки ги всеки ден.

Ionitech Ltd. - Plasma (Ion) Nitriding Equipment

Contact us: